پاییز عشق

باران از راه رسید...

عشق را دوباره در مزرعه خالی تنم پروراند...

زندگی را در آسمان چشمانش حس کردم...

ناگهان....

پاییز عشقم از راه رسید...

آری رفت...

ولی هنوز قلبم برای اوست...

 

/ 0 نظر / 82 بازدید