عشق چیست؟؟

هر جا از عاشقی  بپرسید که عشق چیست تنها به زخم های خود اشاره میکندقلب

عشق حاشیه انسان بر کتاب آفرینش استقلب

عشق سرطان دوست داشتن استقلب

عشق خرید و فروش پایاپای عاشق و معشوق استقلب

عشق لک لکی است که روی درخت خاطرات لانه داردقلب

عشق دل ماست تقسیم بر همه زیبایهاقلب

عشق همان است که دل ما در آن قرار ملاقات می گیردقلب

عشق عقد دائم ما با غم و غربت استقلب

عشق شب نامزدی ما با جدایی استقلب

عشق کاری است که تنها از سینه سوخته های محبت و دود چراغ خورده های معرفت برمی آیدقلب

عشق منو توییم به اضافه یک پاییز قدم زنانقلب

عشق یک نگاه نیست عشق یک کلمه نیستقلب

عشق خلاصه شده در فاصله، عشق آزادی استقلب

عشق شادی استقلب

عشق آغاز روئیدن استقلب

عشق رودخانه لیلی است که صدا نداردقلب

عشق جهنمی است که دوا نداردقلب

عشق چون دریاست قلب

عشق رسوا و رسوایی استقلب

عشق تنها و تنهایی استقلب

عشق بستان است گلستان است بی پایان استقلب

عشق آفتاب است لطف مهتاب استقلب

عشق نوریست که در هر نظری جلوه گر استقلب

عشق آتش دل های کباب استقلب

عشق دردها را درمان می کندقلب

عشق تمنای دو قلب استقلب

عشق پیوستن بهترین محبتی است میان من و توقلب

/ 3 نظر / 11 بازدید
عاشق

سلام میبینم که فقط شبها دور و بر وبلاگ من پیدات میشه. کاشکی نظر قشنگت رو هم میگذاشتی..........[گل] فکر کنم ایران زندگی نکنی نه؟ [لبخند]

shiva

[گل][گل][گل][گل][قلب][گل]