دوستت دارم

تحمل کردن زیباست

اگر قرار باشد روزی به تو برسم

انتظار آسان است

اگر قرار باشد دوباره تو را ببینم

زندگی شیرین است

اگر قرار باشد مزه ی دستان تو را بچشم

مشکلت حل میشود

اگر قرار باشد روزی به پای تو بمیرم

لطفا فوتم نکن می خواهم در سینه ی تو تمام شوم

اشک ها همه به لبخند تبدیل میشود

اگر قرار باشد تو را یک بار ببوسم

و لبخندها دوباره به اشک

فقط اگر ببینم خیال رفتن داری

زندگیم میسوزد اگر بفهمم روزی از من دلگیر شده ای

اما بدان دوستت دارم

از پشت این همه فاصله

از پشت این همه حرف

دوستت دارم

/ 1 نظر / 26 بازدید
سعید

[گل]سلام عزیز بهم سر زده بودی خوشحال شدم منم یادتونم[گل]