اجازه هست

اجازه هست که عشقتو تو کوچه ها داد بزنم...؟

رو پشت بوم خونه ها اسمتو فریاد بزنم...؟

اجازه هست که هر نفس ترانه بارونت کنم...؟

ماه و ستاره رو بازم فدای چشمونت کنم...؟

اجازه هست که خنده هات قلبمو از جا بکنه...؟

بهت بگم عاشقتم دوست دارم یه عالمه...؟

اجازه هست بهت بگم عشق تو، توی سینه  امه...؟

جونم رو هم به پات بدم، بازم برای تو کمه...قلب

به من بگو...

بگو به من...

بگو منو دوسم داری...

بگو که واسه هوست پا رو دلم نمیذاری...

اجازه هست نگاهتو تو خاطرم قاب کنم...؟

چشمی که بدخواهمونه به خاطرت خواب کنم...؟

اجازه هست فریاد بزنم : تو قلبمی تا به ابد...؟

بدون اگه رسوا بشم بخاطرت خوبه نبرد...

اجازه هست کنار تو به اوج ابرا برسم؟

دست تو توی دستم برم و به فردا برسم...؟

اجازه هست دریا بشم کویرو پیمونه کنم...؟

تو صدف دلم بشی من توی دلت خونه کنم...؟

اجازه هست یه لحظه باز توی چشات نگاه کنم...؟

با یک نگاه بی ریا روی غمو سیاه کنم...؟

اجازه هست.................؟؟؟

/ 1 نظر / 23 بازدید
هدی

20