/ 132 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Gharibe

***************************************** مریم جان ، تـــولدت مبارک. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و مـــوفق باشی و به تمام آرزوهای خوشگلت بـــرسی. ***************************************** آرزویم این است ؛ نرود اشك در چشم تو هرگز ، مگر از شوق زیاد.. نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز.. و به اندازه‌ی هر روز تو عاشق باشی.. عاشق آنكه تو را می‌خواهد.. و به لبخند تو از خویش رها می‌گردد.. و تورا دوست بدارد به همان اندازه كه دلت می‌خواهد. ***************************************** http://roodsari.ir/i/upload/1/1384425886.jpg http://roodsari.ir/i/upload/1/1384435748.jpg http://roodsari.ir/i/upload/1/1384427625.jpg http://roodsari.ir/i/upload/1/1384473018.jpg http://roodsari.ir/i/upload/1/1384441648.jpg http://roodsari.ir/i/upload/1/1384474831.jpg ***************************************** [گل]تبریک دست خالی مرا با سخاوت بی حدت بپذیر[گل] *****************************************

Gharibe

دیگه شرمنده اگه کم بود دیگه [گل]

Gharibe

یادم رفته کجاها کامنت گذاشتم [نیشخند]

Gharibe

آهان بله بله :دی غریبه خودمون دیگه [نیشخند] اینو یادم رفت بود [ابرو]

Gharibe

قربون دستت این "ه" از کامنت " اینو یادم رفته بود " جا افتاده بود، خودت یه جوری بچسبونش بهش دیگه [نیشخند]

Gharibe

بلی بلی در جریانم [نیشخند]

Gharibe

[ابرو][نیشخند][نیشخند][خنده][قهقهه] http://roodsari.ir/i/upload/1/1386304549.jpg

Gharibe

مبارکه [زبان]

Gharibe

[خنده]

Gharibe

[نیشخند]