هنوزم عاشقتم...

امروز یکی بهم گفت فراموشت کنم...

خندم گرفت...

اما گریه کردم...!

فهمیدم نمی دونه چه غمه بزرگی تو دلمه...

ندیده بود قلبم شکسته...

ندیده بود گل عشقی رو که هر روز با گریه هام سیرابش می کنم هنوز پژمرده نشده...

هیچی نگفتم...

ولی چشمام همه چی رو گفته بودن...

 


/ 4 نظر / 40 بازدید
zohre

سلام . دستگاه تصفيه اب خانگي رو اون هم ارزونترين و كارآمدترين و در نصب آسونترين رو ديدي ؟ اين روزها لازمه يه همچين دستگاهي رو تو خونه داشته باشيم . اگه اين دستگاه رو ميخواين سري به بازار اينترنتي مطمئني بزنين كه من ميرم . به شما هم معرفي ميكنم . www.1bazar.net

[گل]

امیر علی

◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙◙ آپم ◙◙◙◙آپم آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مریم

زندگی عشق است افسانه نیست آنکه عشق را آفرید دیوانه نیست. ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× عالی بود به منم سر بزن خوشحال میشم[گل]