/ 24 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دیارعاشقان

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید دور که می شوم صدای باران بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟ لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟؟؟

دیارعاشقان

دخــتــر بـــچــه : دوسِـــتــــــ دارم پــســر بـــچــه : مـــثــل آدم بــزرگــــــا ؟ دخــتــر بـــچــه : نـــــــه ... ،راستـــــــکی ..

سرونازشیراز

[گل][گل] [قلب]

سرونازشیراز

[گل][گل] [قلب]

سرونازشیراز

[گل][گل] [قلب]

سرونازشیراز

[گل][گل] [قلب]

سرونازشیراز

[گل][گل] [قلب]

ملیکا

سلامتی مامانای گلمون[قلب]